• Εξοικονομώ κατ’ οίκον

    Τί είναι?
    Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» αφορά στην παροχή οικονομικών κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Ποιος το δικαιούται;
    save energy Διαβάστε περισσότερα…